យុវជនគាំទ្រការប្រកួតកីឡា កងយោធពលខេមរភូមិន្ទ និងសំណូមពរឆ្នាំក្រោយ ធ្វើឲ្យធំជាងនេះបន្ថែមទៀត